• Пресконтејнер
  • Биоротор
  • Сепаратор
  • Камион

Aktuale

Учество  на конференцијата за отпадни води во Тирана- Албанија

Учество на конференцијата за отпадни води во Тирана- Албанија

Pjesëmarës në Konferencën e ujërave të zeza në Tiranë - Shqipëri...
Me date 12.04.2013 në lokalet e TEHNIX Shkup

Me date 12.04.2013 në lokalet e TEHNIX Shkup

  Me date 12.04.2013 në lokalet e TEHNIX Shkup u takuam me mysafirë nga Kosova nga  KOSTT ...

© 2012 www.tehnix.mk të gjitha drejtat i mban. Projektuar nga Cube Systems.