Техникс Скопје

ул. „Пролетерска“ бр. 28
1000 Скопје
Македонија
Телефон: +389 (0)2 2054 788
e-mail: info@tehnix.mk


Управител
Сефедин Мустафовиќ
e-mail: sefedin.m@tehnix.mk


Маркетинг Менаџер
Муса Баки
e-mail: musa.b78@tehnix.mk

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.