Електроуправувачка Опрема Печати

Производство на трансформаторски котли и радијатори.

Технолошка линија Tehnix за производство на плочи со дебелина од 15мм и дијаметар од 500мм до 3000мм според нормите DIN 28011 (плитки) и DIN 28013 (длабоки).

 

  

 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.