Биоротори Tehnix
Современи, компактни, и преносливи уреди за биолошко прочистување на вода Печати

biorotor-shema-hr

Ознака на уредот Еквивалент на особи
(по ден)
Дневен доток
(m3/ден)
Органски терет
(kg BPK5/ден)
Димензии на уредот
(AxBxH m)
Темелна плоча
(axbxh m)
Приклучни цевки
(Ø)
Вградена сила
(kW)
BRT-50 50 5 3 5,0x2,0x2,0 6,0x2,5/0,2 125 3
BRT-100 100 10 6 5,2x2,0x2,0 7,0x2,5/0,2 160 3
BRT-200 200 20 12 6,5x2,0x2,25 8,0x2,8/0,2 200 4,5
BRT-400 400 40 24 8,0x2,25x2,25 9,5x2,8/0,2 200 4,5
BRT-600 600 60 36 10,0x2,5x2,5 10,0x3,0/0,2 250 6
BRT-800 800 80 48 12,0x2,5x2,5 11,0x3,0/0,2 250 7
BRT-1000 1000 100 60 25,0x3,5x2,5

БАЗЕНИ

315 10
BRT-2000 2000 200 120 26,0x5,5x2,5

БАЗЕНИ

315 20

Технолошки процеси на прочистување на вода во биоротори, изведба во Č.361 и INOX

1. Аерација на пумпи и биолошка активација на биоактиватори
2. Биолошко прочистување во био-секциите во биороторот
3. Биолошко разградување- стабилизација на талог
4. Мерна комора- можност за рециклирање на вода

biorotor-slika12

Вграден БИОРОТОР TEHNIX во функција на прочистување на отпадна вода

Биоротор е најдобар уред за дупло биолошка обработка на вода. Уредот е патентно заштитен и атестиран под бројот 2629/02- Загреб. Квалитетот на прочистената вода ги задоволува потребите во правилникот за гранични вредности за допуштени концентрации од опасни и други материи во отпадната вода. Со уредот испорачуваме висококвалитетни биоактиватори. Можност за рециклажа на вода.

 

Опрема на Биоротори
Примери на изведба, основни технолошки склопови

biorotor-slika14

Уред за прочистување комунални отпадни води ES 5000, автоматско далечинско SMS управување

 

ПРОИЗВЕДУВАМЕ, ИСПОРАЧУВАМЕ и СЕРВИСИРАМЕ

Puhala ROBUCHI: систем ROBOX
од 1,5 kW - 1 m3 воздух/мин./0,4 bar.
до 200 kW - 100 m3 воздух/мин./1 bar. 
Полипропилни фолии 2H PLAST
Коцкаст облик 1=750 mm 1=1000 mm 
Кружен дифузер Ø340 
Потопна таложна пумпа
Тип TEHNIX - KONČAR
2,2 kW - 73 m3/h 1,5 kW - 54 m3/h
1,1 kW - 34 m3/h 0,75 kW - 25 m3/h
1,1 kW - 34 m3/h 0,75 kW - 25 m3/h

 

Осигурен сервис и резевни делови!

СИТЕ БИОРОТОРИ ИМААТ ПОТРЕБА ДА СЕ ОГРАДАТ СО ОГРАДА ВО ВИСИНА ОД 1,5м!

Технички карактеристики PMP тип TEHNIX

 

ТИП

Сила kW

Прирабница

Kапацитет o,4 bar

PMP-0,75

0,75 kW

2″

8 l / sec

PMP 1,1

1,1 kW

2″

10 l/sec

PMP 1,5

1,5 kW

3″

12 l/sec

PMP 2,2

2,2 kW

3″

15 l/sec

PMP 3

3 kW

4″

22 l/sec

PMP 4

3 kW

4″

25 l/sec

 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.