Сепаратори со By-pass и еко тушеви
Проток од 10+40 л/сек до 250+1000л/сек Печати

bypass-scheme

Еко Туш- TEHNIX- Правилно решение за чистотата на морето

Еко туш TEHNIX со сепарато за прочистување на отпадните води во екотушот. Најдобро решение за туширање. Брзо вградување без дозволи за градба. Практично и рационално решение за корисниците. Туширање и бањање на плажите на море, езера, реки и др. Сигурно и практично еколошко решение. Користење и празнење на сепараторот е едноставно.

ЕКО ТУШ TEHNIX

-се вградува во подлога
-вградувачки димезнии: должина 2.5 м, ширина 1.0 м, длабочина 0.80 м.
-можност за комбинирање во дупли еко туш, четири полиња за туширање, контролирана потрошувачка на вода.

ЗА СИТЕ НЕЈАСНОТИИ ОБРАТЕТЕ СЕ ВО TEHNIX

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.