Мембранска мобилна бензиска пумпа Печати

Атест од Државниот завод за нормализација и метрологија (комисија за издавање на S-уреди) под број 02177 од 14.04.2002 год.

Сите бензински и нафтени пумпи добиваат комплетна техничка, атестирана и испитна документација, упатсво за одржување и сервисирање!

Гаранција на производот од 12 месеци ! Рок на траење минимално 20 години.

 

Модел

Димензии на подлога
AxBxH (mm)

Капацитет на пумпа
l/min

Положба (l)

Тежина нето (kg)

Капацитет
(l)

MBP - 1

1700x1560x2550 40 1000 vertikalna 1200 260
MBP - 2 2000x1560x2550 40 2000 vertikalna 1600 300
MBP - 3 3000x1560x2550 40 1000+2000 vertikalna 2200 450

MBP - 4

3500x1560x2550 40 2000+2000 vertikalna 2500 500

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.