Мобилна нафтена пумпла од 5000 до 25000 литри Печати

mobnaftpump-20k-slika1

 

Тип

V
(m3)
D
(mm)
L
(mm)
Lu
(mm)
B
(mm)

H
(mm)

Hu
(mm)

ø
(mm)

MNP-5000

5 1600 2820 3840 2170 1700 2600 500
MNP-10000 10 1600 5350 6370 2170 1700 2600 500

MNP-16000

16 1600 8570 9590 2170 1700 2600 500
MNP-20000 20 2000 6960 7980 2410 2100 3100 600

MNP-25000

25 2000 8540 9560 2410 2100 3100 600

Основна опрема:

- еднослоен или двослоен ѕид

- заштитен ормар за опремата за испуштање

- пумпа 220 V, капацитет 60 или 80 л/мин

- автоматски уреди за точење

- гумено црево со должини 5, 7, или 10 м

- бројач за проток со посебни индикатори за поединечно и вкупно источена количина

-  засилвање при прифаќање, вентилација и безбедност при истек на гориво

Системот за вентилација е изведен монтажно, се поставува на лице место до висина од 4м!

 

Додатна опрема:

- Кров - монтажно-демонтажна конструкција за заштита. Целиот систем се заклучува.

Стручно мислење од агенцијата за атмосферска заштита од експлозивни работи издадено под број 03371, од 22.07.2003 год. Уверение од Институтот за сигурност - Загреб бр. 2833/03 за еднослојни и бр. 2834/03 за двослојни. Стручно мислење од Управата за инспекција и управни работи, Инспектор за внатрешни работи број: 511-01-75-13308-1/4-04 од 2004 год.

Сите мобини нафтени пумпи добиваат комплетна техничка, атестирана и испитна документација, упатство за користење, одржување и сервисирање!

Гранција на производот од 12 месеци ! Рок на траење минимално 20 години. Уредот задолжително да се заземји.

 

МОБИЛНИ НАФТЕНИ ПУМПИ СО АГРЕГАТ

МОБИЛНА НАФТЕНИ ПУМПИ - ЗЛАТНА КУНА ЗА ИНОВАЦИЈА 2004.

   

 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.