Мобилна нафтена пумпла од 1000 до 2000 литри Печати
СОВРЕМЕНИ УРЕДИ ЗА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
ЕКОНОМИЧНОСТ, СИГУРНОСТ, ЗАШТИТА НА ОКОЛИНАТА

со агрегат за испуштање на нафтени деривати, мерач на проток и автоматска пумпа за точење
 
Примена: Индустрија - за пунење на виљушкари и камиони; Земјоделство: за трактори и земјоделски машини; Јавни претпријатија; шумарство, изградба на автопати, градилишта и останати намени.
Право решение за сина нафта и други намени.
МОБИЛНИТЕ НАФТЕНИ ПУМПИ СЕ ИЗВЕДУВААТ ВО СТАНДАРДНА И ЕКО-С ИЗВЕДБА

ПРОИЗВОДОТ Е ПАТЕНТНО ЗАШТИТЕН ПО БРОЈ D20000214
Сите мобилни нафтени пумпи имаат комплетна техничка, атестирана и испитна документација, упатство за користење, упатство за одржување и сервисирање !
Гаранција на производ 12 месеци ! Рок на траење минимално 20 год.
 
СТАНРАДРДНИ ДИМЕНЗИИ НА МОБИЛНИТЕ НАФТЕНИ ПУМПИ
ПОГОН : 220 V, 12 V, 24 V, КОМРИМИРАН ВОЗДУХ, S- ИЗВЕДБА 380 V
 

Тип на пумпа

Зафатнина

Димензии

Тежина

Проток

Вертикална MNP-1000

1000 l

ø 1200 x 1100

180

75/100 l/min

Вертикална MNP-2000

2000 l ø 1500 x 1400 250 75/100 l/min
 
МОБИЛНИ НАФТЕНИ ПУМПИ - НАЈДОБАР ХРВАТСКИ ПРОИЗВОД ЗА 2004 ГОД.
 
 
 
 
 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.