Складиште за чување на запаливи течности од која било големина
Складиште за чување на запаливи течности од која било големина Печати

 

Тип

Димензии 

(см)

Дозволен капацитет

(min-max л или кг)

Волумен на подлога
750 200x200x230 750 1500 400
1000 200x250x230 1000 2000 500
1250 200x300x230 1250 2500 600
2000 200x400x230 1500 3000 800

 

Складиште за боци
 
Големина Должина Ширина Висина
1 2000 1000 2300
2 2500 1000 2300
3 3000 1000 2300
4 4000 1000 2300

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.