Мобилно еколошко складиште Печати

ДИМЕНЗИИ НА СКЛАДИШТЕ ( НАДВОРЕШНИ )

Тип на складиште

Висина

Ширина

Длабина

Волумен

Тип 1

2700

4000

1500

1200 l
Тип 2 2700 3050 1300 1000 l
Тип 3 2700 2350 1300 800 l
Тип 4 2700 2050 1300 600 l

Складиште за опасен материјал

Тип1 - 3000x1250x2700

Тип2 - 4000x1500x2700


Мобилното еколошко складиште е сигурен начин за отстранување, чување и користење еколошко штетни, запаливи и експлозивни материјали.

Опремени се со подлога, подни решетки, преносливи со виљушкар, се вземуваат и нивелираат, ги штитат материјалите од кражба, сонце и студ.

Можност за вградување на регал, носач на буриња и останато.

Атестирани, голем рок на траење и користење.

 

  

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.