Работно-стамбени контејнери Печати
Висок квалитет, одлична изолација, добар дизајн, долг век на траење
Сите контејнери се со висок квалитет и одлична изолација. Прозорците се изработени од PVC профили Aluplast, врвна изработка. Димензии, изведба на прозорци, стакло и изработка на ролетни спрема желбите на купувачите. Можност за вградување на клима уред. Сите контејнери имаа вградена основна електрична инсталација.  Внатрешностна на контејнерите е обложена со бели панели или плочи од иверка. Внатрешна опрема, димензии и изведба на контејнери, според намената и потребата  на купувачот, изработуваме и кров со стреа.
   
 

Тип Контејнер

Надворешни димензии (mm)    Внатрешни димензии (mm)
Должина Ширина Висина  Должина Ширина  Висина

TX 10"

2991 2438 2591/2800 2831 2278 2250/2500

TX 20"

6058 2438 2591/2800 5898 2278 2250/2500

TX DWC

1400 2438 2591/2800 1240 2278 2250/2500
 
ФУНКЦИОНАЛНА ВНАТРЕШНОСТ НА СТАМБЕН КОНТЕЈНЕР
 
 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.