Телекомуникациски контејнери
Телекомуникациски Контејнери Печати

Висок квалитет, поцинкувана конструкција, специјална боја, добра изолација, гаранција 20 год.

Контејнерите се опремени со атестирана електроинсталација со специјална гумена изолација за каблите, со автоматски клима уред, целосно заземјување...! Комплетна документација за издавање на дозвола!

 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.