Основна заштита: гардеробери и специјални ормари
Посебна заштита: Гардеробни и специјални ормари Печати
Спрема потребите на нарачителот изведуваме и други димензии
за градинки, училишта, многу ефтино и трајно
Гардеробни ормари за посебни намени 
 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.