Пресконтејнери хидраулични и спирални 7,5 м³ или 10 м³
Машини за тампонирање отпад 7,5 м³ или 10 м³ Печати

Вистинско решение за вашата компланија, за вашиот град, ваше место, болници, бензиски пумпи, пазари, хотели, кампови, градилишта, банки, за цела индустрија, трговски центри.
Пресконтејнерите се 7,5 или 10мсе исти по надворешен дизајн хидраулички или спирален.

Стандардни димезнии на хидрауличниот пресконтејнер

По потреба изградуваме пресконтејнери со подизачи

Тип на уред Волумен

Димензии на пресконтејнерот

Вградена силина Сила на пресување
PKH-7,5 7,5 m3 3700x1700 / 1900x2100 4 kW до 320 kN
PKH -10 10 m3 4400x1700 / 1900x2100 4 kW до 320 kN
Стандардни димезнии на спиралниот пресконтејнер

дневна потрошувачка cca 4 kWh

Тип на уред
Волумен

Димензии на пресконтејнерот

Вградена силина Сила на пресување
PKP-7,5 7,5 m3 3700x1700 / 1900x2100 5,5 kW до 320 kN
PKP -10 10 m3 4400x1700 / 1900x2100 5,5 kW до 320 kN

ПОВОЛНА ЦЕНА, ДОБРИ УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ, ОДЛИЧНИ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕСКОНТЕЈНЕРОТ НА TEHNIX,ПРИЧИНА Е ЗА ДА ВАШИТЕ КОМПАНИИ ИЛИ УСТАНОВИ ЌЕ НАБАВИ УРЕД ЗА СОБИРАЊЕ ОТПАД БИДЕЈЌИ УЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА БРЗО СЕ ВРАЌААТ.

ПО УПОТРЕБА МЕНУВАМЕ СТАРИ ЗА НОВИ И РЕЦИКЛИРАМЕ СТАРИ!

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.