Пресконтејнери хидраулични и спирални 5 м³
Машини за тампонирање отпад 5 м³ Печати

Малиот џин со големи можности и заштеда. Голема сила на потисок! Едноставно ракување - автоматски и поединечна работа. Можност за пренос со мал камион, дизалица, брод и виљушкар!

 

Стандардни димензии на пресконтејнерот:

По потреба изградуваме пресконтејнери со подизачи

Тип на уредот Волумен

Димензија на пресконтејнерот

Вградена силина Сила на пресување
PKH-5 5 m3 3400x1600/1750x1600 4 kW до 320 kN
PKP-5 5 m3 3400x1600/1750x1600 5,5 kW до 320 kN
Стандардни димензии на пресконтејнерот: дневна потрошивачка  cca 3 kWh 
Тип на уредот Волумен

Димензија на пресконтејнерот

Вградена силина Сила на пресување

Komunal pres 3 m3

3m3 3000x1700x1700

1,5 kW / 220 V

do 350 kN

Komunal pres 4 m3

4m3 3500x1700x1700

1,5 kW / 220 V

do 350 kN

 

ПОВОЛНА ЦЕНА, ДОБРИ УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ, ОДЛИЧНИ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕСКОНТЕЈНЕРОТ НА TEHNIX,ПРИЧИНА Е ЗА ДА ВАШИТЕ КОМПАНИИ ИЛИ УСТАНОВИ ЌЕ НАБАВИ УРЕД ЗА СОБИРАЊЕ ОТПАД БИДЕЈЌИ УЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА БРЗО СЕ ВРАЌААТ.

ПО УПОТРЕБА МЕНУВАМЕ СТАРИ ЗА НОВИ И РЕЦИКЛИРАМЕ СТАРИ!

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.