Пресконтејнери хидраулични и спирални 16 м³ и 20 м³
Машини за тампонирање отпад 16 м³ и 20 м³ Печати

Предности и заштеди при користење пресконтејнери:

Економска исплатливост

-Намален трошок на превоз до 10 пати
-Амортизација до 12 месеци
-Добри услови на понуда и долг век на траење

Еколошка и противпожарна заштита

-Контролоран прием и превоз на отпад
-Заштита од миризба

Здраствена заштита

-Неможност за пренос на здраствени болести
-Неможност за пристап на глодари
-Неможност за разнесување од ветар и луге

Технички предности

-Квалитетни уреди и долг век на траење
-Едноставно манипулирање и ракување
-Контролирано полнење и лесно празнење
-Димензии према DIN Стандарди

Со набавката на пресконтејнерите штедите пари, време, здравје и околина!
Можност за вградување на подигнувачки контејнер  од 1100 литри.
Автоматска контрола за потези на потисни плочи.
Заштеда на енергија, ниски цени, долг век на траење!

Стандардни големини на пресконтејнерот дневна потрошувачка на cca 5 kWh

 

Тип на уред

Волумен

Димензии на ролоконтејнерот

Инсталирана силина Сила на пресување
PKH - 16/PKP - 16 16 m³ 5350x2400x2600 5,5 kW/7,5 kW до 350 kN
PKH - 20/PKP - 20 20 m³ 6350x2400x2600 5,5 kW/7,5 kW до 350 kN

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.