Комунални контејнери 5, 7 и 10 м³
За собирање на комуналниот отпад, хартија, пластика, метал итн. Печати

Комуналните контејнери се изградени према DIN стандардите и прилагодени за редење еден врз друг до 3 контејнери, што значително ги намалува трошковите за транспорт. Цврста конструкција и долг век на траење.

komunkontejner-slika10

 Основни димензии на комуналниот контејнер

Тип на контејнерот Должина L (m) Ширина B (m) Ширина на подот P (m) Висина H (m) Висина на држачи h (m)
5 m³ 3,31 1,60 1,50 1,25 1,00
7 m³ 3,47 1,60 1,50 1,50 1,00
10 m³ 4,10 1,85 1,70 1,75 1,00

 

Основната конструкција е изведена од лимови со дебелина од 3мм, a градбата е со лимови од дебелениа од 4 и 5 мм! 
Цела градба е заварена по цела должина со тоа што е елиминирана можноста од внатрешна корозија. Капаците се закачени на пружини, а се затватаат со помош на  крилест прокрон завртки. Надворешната заштита е изведена со темелна потоа со завршна боја, а внатрешноста е обоена со боја отпорна на соли, киселини итн.


По потреба изградуваме специјални изведби за нарачателите

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.