Надоградба на комунални возила
Автоцистерни, подизачи, навлакачи, и специјални изведби Печати

Надоградување на комунално возило 16+2.8m3

Автоцистерни усисни и притисочни, волумен од 5m³ до 20 m³

Автоцистерни за транспорт на течности дизајниран и произведен во согласност со упатствата и техничките прописи од производителите на возилата.

По потреба изградуваме специјални изведби за нарачателите

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.