Рециклажни дворови со опрема за земање и сортирање отпад Печати

Карактеристики:

-Можност за рециклажно собирање
-Сигурност во примена
-Оневозможен влез на глодари
-Оневозможено растурање на отпад
-Повремено собирање
-Контрола на соберениот отпад
-Заштита од миризба
-Убав дизајн
-Долг век на траење
-Добри услови за набавка

recikldvoriste-slika19

Типови на рециклажни дворови:

Тип 1: 2440x2440x2600 ; Тип 2: 2440x3000x2600 ; Тип 3: 2440x3500x2600mm (DxŠxV)
Тип 4: 2440x4000x2600 ; Тип 5: 2440x5000x2600 ; Тип 6: 2440x5000x2600mm (DxŠxV)

ПРИВРЕМЕНО МОНТАЖНО СКЛАДИШТЕ ЗА РЕЦИКЛАЖА НА ОТПАДОТ

recikldvoriste-slika20

Димензии: 2 x 6 x 4 m; 12 x 12 x 4 m; 12 x 24 x 4 m

ТЕХНОЛОШКА ПРИМЕНА :

Рециклажа: хартија, картони, PET и MET амбалажа и друго.
Деградација:  Користена бела техника, компјутери и останата технологија.

recikldvoriste-slika21

Ефтина и практична рециклажа на отпадот

 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.