Преси за балирање - верткални
Преси за балирање-вертикални Печати

Рециклажа: картони, хартија, PET Амбалажа, пластика, дрвени сандаци, алу. и челична амбалажа, лимени канти, пластични канти, користени фрижидери, користена информатичка опрема итн.
Примена во: Фабрики за рециклажа, отпади, пазари, трговски центри, индустриски погони, болници, училишта, продавници, хотели, ресторани, кампови итн.

 

ip преса

Сила(v/KW)

Потисок (тона)

тежина на бала(kg) Димензија на бала
(D x Š x V, mm)

надворешни димензии
(D x Š x V, mm)

VPB - 10 220 V / 2,2 kW 10 t do 100 kg 600x510x550 950x800x2440
VPB - 15 220 V / 3,0 kW 15 t do 200 kg 700x710x650 1100x1050x2870
VPB - 20 220 V / 4,0 kW 20 t do 250 kg 1000x710x650 1100x1250x2870
DVPB - 10 220 V / 2,2 kW 10 t do 100 kg 600x510x550 1600x880x2300
DVPB - 15 220 V / 3,0 kW 15 t do 200 kg 700x710x650 1820x1150x2500

 

Проектираме, изградуваме и монтираме рециклажни дворови.

По потреба изградуваме специјални преси по нарачка.

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.