Преси за балирање - хоризонтални
Преси за балирање-хоризонтални Печати

Рециклажа: картони, хартија, PET Амбалажа, пластика, дрвени сандаци, алу. и челична амбалажа, лимени канти, пластични канти, користени фрижидери, користена информатичка опрема итн.

ip преса

Сила (V/kw)

Потисок (тона)

Тежина на бала (kg) Димензија на бала
(DxŠxV, mm)

Надворешни димензии
(DxŠxV, mm)

HPB - 25 380 V / 7,5 kW 25 t do 300 kg 1000x720x720 4750x980x2120
HPB - 40 380 V / 11,0 kW 40 t do 400 kg 1200x820x820 5120x1200x2520

РЕЦИКЛАЖА - ИДНИНА НА ЕКОЛОГИЈАТА!

Хартијата можеме да ја рециклираме најмалку 10 пати!
Околу 50% сегашна депонија е хартија!
Ја растеретуваме депонијата од хартија, створуваме профит и бизнис !
Ги чуваме шумите, ја собираме искористената хартија, балираме и рециклираме!

 

Проектираме, изградуваме и монтираме рециклажни дворови.
По потреба изградуваме специјални преси по нарачка.

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.