Ролоконтејнери

Rolo kontejneri su izrazito pogodni za upotrebljavanje u građevinarstvu za prijevoz rasutih tereta. U razvijenim zemljama Europe do 70 % rasutog tereta prevozi se u rolokontejnerima. Izrađujemo ih u otvorenoj i zatvorenoj varijanti, a prema željama kupaca možemo ih izraditi prema posebnim specifikacijama.

Isto tako, mogu služiti i kao prihvatna skladišta u reciklažnim dvorištima.

Rolokontejneri smanjuju troškove prijevoza robe. Jedan kamion može posluživati 10 i više rolokontejnera.

Sigurni su i praktični u transportu! Jeftini u eksploataciji! Dugog su vijeka trajanja!


Технички спецификации

TIP TEHNIX DUŽINA

(mm)

ŠIRINA

(mm)

VISINA

(mm)

ZAPREMNINA (m3)
1000-14 6000 2450 1000 14
1000-18 6000 2450 1250 18
1500-21 6000 2450 1500 21
1500-23 6000 2450 1650 23
2000-28 6000 2450 2000 28
2000-30 6000 2450 2150 30
2000-32 6000 2450 2300 32
2000-36 6500 2450 2300 36
2000-38 6500 2450 2350 38

Печати