Биојама

Biojama Tehnix uređaj je za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u funkciji zaštite prirode i čovjeka. Kapaciteta od 5 do 50 ekvivalenata stanovnika predstavlja idealno rješenje za Vašu kuću, poslovni prostor, manji ugostiteljski objekt ili apartman.

Uređaj se prilagođava specifičnim uvjetima rada, amortizira dnevno hidraulično opterećenje te ispunjava zahtjeve za veće ugradbene situacije. Izlazna kvaliteta otpadnih voda zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13).

Uređaj je moguće ugraditi u zelene površine ili kolničku konstrukciju bez utjecaja na vizualni izgled okoliša.

Biojama je zaštićena od korozije specijalnom bojom na bazi plastike koja ujedno pruža otpornost na mehanička oštećenja i na agresivne medije (kiseline, lužine). Izvana je dodatno zaštićena hidroizolacijskom ljepenkom V4.


Технички спецификации

Oznaka uređaja Broj osoba po danu Dnevni dotok (lit/dan) Organski teret

(g BPK5/dan)

Dimenzije (mm) Priključne cijevi (mm)
BJT-5 до 5 500 300 1500x1500x2000 Ø 110
BJT-10 5 – 10 1000 600 3000x1500x2000 Ø 125
BJT-20 10 – 20 2000 1200 3000x2000x2500 Ø 160
BJT-30 20 – 30 3000 1800 4000x2000x2500 Ø 160
BJT-50 30 – 50 5000 2500 6000x2500x3000 Ø 200

Печати