Специјални сепаратори

Specijalni separatori namijenjeni su za odvajanje ulja i masti, taloga, pijeska, šljunka i pepela iz oborinskih ili procesnih zauljenih voda.

Separator Tehnix u potpunosti je izrađen prema normi HRN EN 858 s integriranim taložnikom i koalescentnim uloškom. Potpuno je u funkciji zaštite okoliša i očuvanja podzemnih voda. Predviđen je za ugradnju u zemlju ukapanjem (u nivou tla ostaju samo poklopci servisnih grla), no postoji mogućnost i nadzemne ugradnje. Klizna grla prilagođavaju se koti terena. Po izvedbi separator spada u 1. klasu  (EN 858). Koncentracija rezidualnog ulja u izlaznoj vodi je manja od 0,5 mg/litri vode.

Antikorozivno je zaštićen specijalnim katran eposi smolama.

Održavanje je minimalno i svodi se na kontrolu količine ulja u separatoru i zbrinjavanje sadržaja separatora.


Технички спецификации

Tip cilindrični Promjer DN (mm) Dužina L (mm) Ukupna visina (mm) Ulaz U (mm) Izlaz I (mm) Cijevi DN (mm) Protok Q (l/s)
2 500 1 250 2 650 1 850 635 695 Ø 125 6
3 500 1 250 2 740 1 850 670 750 Ø 160 10
4 500 1 600 2 450 2 200 710 810 Ø 200 15
5 000 1 600 2 820 2 200 60 810 Ø 200 20
6 000 1 600 3 740 2 200 760 885 Ø 250 30
10 000 1 600 5 350 2 200 875 1 000 Ø 250 40
15 000 1 600 8 570 2 250 875 1 025 Ø 315 60
20 000 2 000 6 960 2 650 910 1 060 Ø 315 80
25 000 2 000 8 450 2 650 810 1 010 Ø 400 100
30 000 2 000 10 120 2 650 850 1 100 Ø 500 125
35 000 2 500 7 500 3 200 850 1 100 Ø 500 150
40 000 2 500 8 800 3 200 850 1 150 Ø 600 200
50 000 2 500 10 800 3 200 850 1 150 Ø 600 250
80 000 2 900 12 100 4 000 1 400 1 800 Ø 800 300

Печати